Make your own free website on Tripod.com
Zeevissen met De Zeevissite. bootvissen, sportvissen en vissen.Veiligheid voor alles.


Na dit schokkende verhaal begrijpt men hopelijk dat zeevissen geen pleziertochtje is, maar dat veiligheid zo goed als men alle regels naleeft en probeert na te leven in het vermogen van de vissers. Er kan altijd iets onverwchts gebeuren en men is daar nooit op voorbereid. Probeer dan maar eens alles om de situatie naar jouw hand te zetten. Blijf kalm en denk rationeel na en zoek alternatieven als er een storing of appararaat niet werkt, vertrouw nooit dat alles blijft werken of het zal zo'n vaart niet lopen. Deze verschrikkelijke gebeurtenis van de Delta 149 is er een om over na te denken ' hoe veilig is mijn boot en hoe zou ik mij in deze situatie proberen te redden? '. Denk hier eens goed over na voordat er misschien nog een gebeurt!

Ga eens aan de slag met je noodsignalen en bestudeer wat je moet doen voordat je water op gaat. Je moet blindelings weten wat je moet doen ! Neem alles door met je vismaat als je in zo'n situatie terrecht komt, maak afspraken wie wat doet. Maar zo zie je maar een ongeluk zit in een klein hoekje en heeft grote gevolgen gehad voor de Delta 149. Ik hoop dat de zeevissers hier van leren en lering van trekken. Vraag desnoods na wat er hierover bekend is bij zeevis-verenigingen voorwat betreft de veiligheid en onderhoud van de boot. Dan niets vragen en in problemen komen en geen raad weten wat je moet doen of kan doen. Dat is nog dommer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In ieder geval toch veel visplezier en een goede vangst.

Karel Klaver
Klik hier om naar de pagina bootvissen te gaan. Om terug naar Bootvissen te gaan.
Klik hier voor de Inhoudspagina van De Zeevissite. Om naar de Inhoudspagina te gaan.
Klik hier voor de Homepage van De Zeevissite. Om naar de Homepage te gaan.